Kontakt

Ansprechpartner:

Koordination des Bildungsnetzwerks Südliche Friedrichstadt:
k&k kultkom – Kulturmanagement & Kommunikation
Kerstin Wiehe
Crellestraße 22, D – 10827 Berlin
Tel.: (030) 78 70 33 50
Mail: info@kultkom.de

Jugendamt (KBE) – Frühe Bildung und Erziehung
Jana Hunold
E-Mail: jana.hunold@ba-fk.berlin.de
Tel.: (030) 902 98 4510

Die Nestwärme e.V.
Martin Quente
E-Mail: info@nestwaerme-berlin.de
Tel.: (030) 247 290 98

Top